Unser Team

lerne unsere Mentoren kennen

Dr. Muhamet

Doktor der Hadithwissenschaften

Farouk

Master islam. Studien

Noreed

Bachelor islam. Recht

Karim

Masterstudent islam. Geschichte

Tarek

Bachelor islam. Recht

Erhan

Doktorand islam. Theologie

Ibrahim

Masterstudent islam. Finance

Talha

Bachelor islam. Recht

Tayfun

Bachelor islam. Recht

Yusuf

Masterstudent islam. Studien